AIRCONS CATALOG

Mitsubishi Starmex FN Series

Mitsubishi System 2 ( MXY-2G20VA2 / 9K BTU x 2)
Mitsubishi System 3 ( MXY-3G28VA2 / 9K BTU x 3)
Mitsubishi System 4 ( MXY-4G33VA2 / 9K BTU x 4)

Daikin New Series iSmileEco

Daikin System 2 ( MKS-50TVMG / 9K BTU x 2)
Daikin System 3 ( MKS-50TVMG / 9K BTU x 3)
Daikin System 4 ( MKS-80TVMG / 9K BTU x 4)

Daikin iSmile Aircon

Daikin System 2 ( MKS-50TVMG / 9K BTU x 2)
Daikin System 3 ( MKS-50TVMG / 9K BTU x 3)
Daikin System 4 ( MKS-80TVMG / 9K BTU x 4)

Midea Aircon

Midea System 2 ( MS40D21 / 9K BTU x 2)
Midea System 3 ( MS40D21 / 9K BTU x 3)
Midea System 4 ( MS40D28 / 9K BTU x 4)

Panasonic Aircon

Midea System 2 ( CU2XS20UKZ / 9K BTU x 2)
Midea System 3 ( CU2XS20UKZ / 9K BTU x 3)
Midea System 4 ( CU2XS20UKZ / 9K BTU x 4)

Mitsubishi Starmex FN Series – NEW R32

Mitsubishi System 2 ( MXY-2H20VF / 9K BTU x 2)
Mitsubishi System 3 ( MXY-3H28VG / 9K BTU x 3)
Mitsubishi System 4 ( MXY-4H33VG / 9K BTU x 4)